Uçar,  Sason seçiminin sonuçlarının iptali talep edilip tutanak altına aldıkları usulsüzlükler nedeniyle seçimin yeniden yapılması için yapılmış olan Sason Belediye Başkanlığı seçimin iptali için itirazda bulunduklarını söyledi. Uçar şunları söyledi; “Sason seçim pusulaları arasında Beşiri İlçesi Seçim Pusulalarının yer alması, sayımların normalinden daha da hızlı sayılması. Saadet Partisi'ne yazılması gereken Oy'ların geçersiz sayılması gerektiğini ifade ederek, Sayım Döküm Cetvelleri yanlış yazılmış ve lehte ve aleyhte olacak şekilde Oy'lar yanlış işlenmiş olup, yapılan itirazlara rağmen Oy'lar iki kez sayılmayıp ıslak imzalı tutanaklara doğru bir şekilde işlenmemiştir. 1002 nolu sandıkta, Sason'a ait Oy pusulaları yerine Beşiri'ye ait Oy pusulaları kullanıma sunulmuş ve 2028 nolu sandıkta sandık başkanı ve sandık görevlileri, seçim pusulalarının sayımı ve mühürlenmesi sırasında sandık görevlileri ve müşahitler dahil edilmemiş, tutanakların önceden hazırlanmış bir şekilde gerildiği kamera kayıtlarında mevcut olup, 1033 nolu sandıkta ise, geçersiz sayılan pusulalar sayıma dahil edilmeyip ateşle yakılmak suretiyle imha edilmiş ve 1040 nolu sandık başta olmak bir çok sandıkta Saadet Partisi'ne yazılması gereken Oy'lar başka Partilere yazıldığı tespit edilmiştir.”

Editör: Yunus Yasak