SES Batman Şubesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 35 bin sağlık personelinin ihtiyacı karşılayamayacağına dikkat çekti. Şube Eş Başkanı Cihan Tüzün: “Açıklanan 15000 hemşire, 8000’i sürekli işçi olmak üzere çeşitli branşlarda toplamda 35000 yeni sağlık personeli kamuya alınacağını duyuruldu. Bu sayı sağlık hizmetinin nitelikli sürdürülebilmesi için yeterli değildi. Ağır çalışma koşulları ve ekonomik sıkıntı çeken sağlık emekçileri ülkeden kaçmanın yollarını aramaktadır. Çalışma koşullarının düzeltilmesi için alınacak yeni personel sayısı ihtiyacı karşılamamaktadır. OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranın % 9,2 olduğu belirtilmişken, raporda Türkiye’de bu oran %4,3’te kalmıştır. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde sondan 3. sırada yer almış olması sağlık sistemimizi gözler önüne sermektedir. Yine sağlık hizmetinin sunucuları sağlık emekçileri açısından bakıldığında; Yüz bin kişiye düşen Hekim ve Hemşire sayısı; 2021 yılı için bu sayılar sırasıyla AB’de 402 ve 886, OECD’de ise 372 ve 932’dir. 2022 yılında ülkemizde; Toplam hekim sayısı 194.688, toplam diş hekimi sayısı 42.359, hemşire sayısı 243.565 ve ebe sayısı 59.632 olmuşken; yüzbin kişiye düşen hekim sayısı 228, hemşire ve ebe sayısı 356’ olmuştur. Bu verilerde de ihtiyacın ne düzeyde olduğu belli iken ne atama bekleyen sağlık emekçileri ne de halka müjde diye açıklanan oranlar ihtiyacı karşılamamaktadır” dedi.

Muhabir: NEZAHAT SUMBÜL