“Barışa hizmet edebilecek tek adres BDP’dir”

BDP Belediye Başkan aday adayı Ekmen, konuştu;

26 Kasım 2013 Salı 19:50
5263 Okunma
“Barışa hizmet edebilecek tek adres BDP’dir”


**BDP Batman Belediye Başkan aday adaylarından İdris Ekmen, politika yapılabilecek tek adresin Barış ve Demokrasi Partisi olduğuna dikkat çekti ve ekledi; “Barışa hizmet edebilecek düzeyde politika yapabilecek tek adres BDP ve içinde bulunduğu bloktur. BDP ya da legal Kürt Siyasal Hareketi, Kürt sorununun çözümü konusunda çaba göstermek isteyen her bireyin kendini içinde tarif edebileceği ve çalışabileceği tek adrestir.”
**Memleketinde aktif politika yapmak istediğini söyleyen Ekmen; “Batman’ı öz yönetimin ve demokratik gelişimin mabedi haline getirebilme imkanını yaratacağız. Böylelikle hem kentsel problemlerin çözümünde çok önemli bir mesafe almış olacağız hem de Kürt Sorununun çözümünün yolu olan Demokratik Özerkliğin temelini öz yönetimle atmış olacağız” diyor.

BATMAN’DAN KOPMADIM”
BDP Batman Belediye Başkan aday adayı İdris Ekmen, iş nedeniyle komşu İl Diyarbakır’da olmasına rağmen hiçbir zaman memleketinden kopmadığını söyledi. “Batman’la ilişkilerim hep güçlü oldu” diyen Ekmen, kendisini şöyle ifade ediyor; “1977 yılında Batman’ın Gercüş ilçesinde dünyaya geldim. İlk ve Ortaöğrenimimi Gercüş’te tamamladım. Sonrasında İnönü Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümünü okudum. Üniversite sonrasında iş sebebiyle Diyarbakır’a yerleştim. Ancak ailem Batman’da ikamet ettiği için Batman’la ilişkilerim hep güçlü oldu.”

STK’LARLA İÇ İÇEYİM”

Ekmen,yaşamının her evresinde yaşadığı yerlerde özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi içinde aktif olarak yer almış. Ekmen, komşu İl Diyarbakır’daki STK’larla olan çalışmalarını özetliyor bize; “Öğrencilik dönemlerimde öğrenci hareketinde aktif rol aldım. Diyarbakır’a geçtikten sonra mühendis , mimar ve şehir plancılarının örgütü olan TMMOB’de çalışmalarıma devam ettim. Bu süre içerisinde Diyarbakır Demokrasi Platformu sözcülüğünü yaptım. Hasankeyf’i Yaşatma Girişiminin kurulmasında ve çalışmalarında yer aldım. Diyarbakır Barış Meclisi, Yerel Gündem 21, TMMOB Diyarbakır İKK gibi yapılarda yürütme düzeyinde görev aldım. Diyarbakır’da ve bölgede yapılan birçok eylem, etkinlik, miting gibi organizasyonların düzenlenmesinde görev aldım. GAP, Enerji, Ekoloji, İletişim, Özelleştirme ve Yerel Yönetimler gibi birçok konuda bir çok çalışma ve raporun altına imza attım. Halen Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi yürütmekteyim.”
“ŞEHİRCİLİK İLGİ ALANIM”
Şehircilikle ile ilgili çalışmalarına da değinen Ekmen, “Belediyelerin yürüttüğü kentsel hizmetlerin tamamına yakını mühendislik-mimarlık mesleğinin çalışma alanlarına girdiğinden, yerel yönetimlerin çalışmalarına, temsil ettiğim kurum adına güçlü bir katılım sağlayarak katkı sundum. Kentlerin sorun alanları ve kentsel gelişme süreçleri ile ilgili tartışmaların yürütüldüğü bilimsel etkinlikler düzenledim. Bunların en önemlisi Diyarbakır’da düzenlediğimiz Diyarbakır Kent Sempozyumudur. Ayrıca halen Demokratik Toplum Kongresi’nin Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komisyonu’nda görev almaktayım” diyor.

BDP TEK ADRES”

Aktif siyasete atıldığı Barış ve Demokrasi Partisi’nin eşitlikçi, özgürlükçü ve halkların kardeşliğine dayalı temelde çözümünün imkanını açığa çıkardığını anlatıyor Ekmen; “Kürt Sorunu tarihsel kökleri olan çok boyutlu siyasal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kürt halkının, halk olmaktan kaynaklı haklarının tanınmaması ve Cumhuriyet tarihi boyunca yürütülen inkar, imha ve asimilasyon politikaları, halkın üzerinde çok büyük bir baskı sürecinin gelişmesine neden olmuştur. Yürütülen geri bıraktırma politikalarıyla Kürt halkı açlıkla terbiye edilmeye çalışılmıştır. Halkımızın kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik bir yıkımdan geçmesine neden olan politikaların yol açtığı ve son 30 yıla damgasını vuran çatışmalı süreçte on binlerce insanımız hayatını kaybetmiş, yakılıp yıkılan binlerce köyden göç etmek zorunda kalan milyonlarca insanımız şehirlerde açlık ve sefaletle karşı karşıya kalmışlardır. Bununla beraber bazı hükümet yetkililerinin verdiği rakamlara göre dolaylı maliyetlerle birlikte 1 trilyon dolarlık bir bütçe, bu ülkenin kalkınmasına ve insanların refahı için kullanılacağına, çatışmalı süreçlerde, çözümsüzlüğü derinleştiren askeri harcamalara aktarılmış, heba edilmiştir. Geldiğimiz aşamada ortaya çıkan bunca kayıp ve bedelden sonra Demokratik Çözüm sürecinin hayat bulması ile birlikte Kürt Sorununun demokratik ve barışçıl yollardan çözümü imkanı açığa çıkmıştır. Sayın Abdullah Öcalan tarafından geliştirilen ve demokratik vatanda ortak ve eşit yaşam anahtarı olan demokratik özerkliğin hayat bulması, Kürt sorununun eşitlikçi, özgürlükçü ve halkların kardeşliğine dayalı temelde çözümünün imkanını açığa çıkarmıştır. Bu temelde demokratik ulus paradigması çerçevesinde barışa hizmet edebilecek düzeyde politika yapabilecek tek adres BDP ve içinde bulunduğu bloktur. BDP ya da legal Kürt Siyasal Hareketi, Kürt sorununun çözümü konusunda çaba göstermek isteyen her bireyin kendini içinde tarif edebileceği ve çalışabileceği tek adrestir.”


NEDEN YEREL YÖNETİM, NEDEN BELEDİYE?”

Neden yerel yönetim ve Belediye diye’ soru yönelttiğimiz BDP’li İdris Ekmen, şunları anlatıyor; “Özelde Batman, genelde bütün kentlerimiz son 30 yıldaki çatışmalı sürecin altüst edici etkisini en derin şekilde yaşamışlardır. Özellikle zorunlu göç sürecinde kentlerimize ve özel olarak da Batman’a doğru yaşanan büyük boyutlu insan akınının yol açtığı kentsel tahribatın önüne geçilememiş, kentlerimiz hızlı ve sağlıksız bir büyümeyle karşı karşıya kalmıştır. Hem sağlıksız yapılaşma hem de sağlıksız kentsel çevreler ortaya çıkmıştır. Kürt siyasal hareketinin sahip olduğu yerel yönetimlerde çok ciddi çalışmalar yapılmış olmasına rağmen bu sıkıntılar halen tam anlamıyla aşılamamıştır. Özellikle köylerden göç etmek zorunda kalan yoksullaştırılmış nüfus, sağlıksız kentsel ortamlarda yaşamını sürdürmek zorunda kalmıştır. Geldiğimiz noktada eşitlikçi bir kent yaşamının tesis edilebilmesi için özellikle bu yoksul halkımızın yaşamak zorunda kaldığı gecekondu bölgelerine dönük kentsel hizmetlerin geliştirilmesi gelmektedir. Halkımızın yaşadığı yaşam alanlarının güzelleştirilmesi ve bu alanlarda daha iyi koşullarda yaşamalarının sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de uygulandığı haliyle yürütülen ve birçok sosyal probleme neden olan kentsel dönüşüm süreçlerinden uzak durularak yerinde dönüşüm süreçleriyle hem kentsel problemlerin çözüldüğü hem de yoksul halkımıza hizmet imkanının ortaya çıktığı bir çalışma hayata geçirilmelidir. Eşitlikçi ve sosyal adaleti sağlanmış bir kent yaratmak için altyapı ve üstyapı hizmetlerinin kentin tamamına yayılması sağlanmalıdır. Ekolojik yaklaşımımızın gereği kente herkese açık, ortak sosyal donatı alanları ve yeşil alanlar kentin tamamına yayılacak şekilde hayata geçirilmelidir. Yürütülecek bütün kentsel çalışmalar ve hizmetler, demokratik katılımcı bir yöntem esas alınarak hayata geçirilmelidir. Bu çerçevede Kürt Siyasal Hareketinin ortaya koyduğu demokratik özerkliğin hayata geçirilmesinin ilk adımı olarak da değerlendirebileceğimiz öz yönetim mekanizmasının açığa çıkarılması için çalışacağız. Kent meclisinin belediye meclisi gibi çalışmasını sağlayacak bir mekanizmayla, Batman’ın bütün problemlerini ortak bir platformda halkın ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla tartışabileceğimiz, karar alabileceğimiz, katılımcı bütçe uygulamasıyla hep birlikte planlama süreçlerini geliştireceğimiz bir yöntemle, Batman’ı öz yönetimin ve demokratik gelişimin mabedi haline getirebilme imkanını yaratacağız. Böylelikle hem kentsel problemlerin çözümünde çok önemli bir mesafe almış olacağız hem de Kürt Sorununun çözümünün yolu olan Demokratik Özerkliğin temelini öz yönetimle atmış olacağız.”

HEDEFİMİZ HALK BELEDİYECİLİĞİ”
“Halk Belediyeciliğini nasıl geliştireceksiniz” sorumuza da şöyle yanıtlıyor Ekmen; “Demokratik, şeffaf, halkın denetimine açık bir belediyecilik yürütmek, sürekli halkla iç içe ve halkın içinde bir çalışma anlayışıyla yürütülecek bir belediyecilik anlayışı, halkçı belediyeciliğin en temel ihtiyacıdır. Kentimizle beraber kendimizi de biz yöneteceksek, bu yönetimin halktan kopuk değil, halkla iç içe olması gerekir. Kadın, gençlik, çocuk, engelli bütün toplumsal kesimlerin kent yaşamına aktif ve eşit katılımını sağlayacak sosyal politikaları yine bu çevrelerle hayata geçireceğiz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışma yapan bir yerel yönetim sürecini hayata geçireceğiz. Kültür ve sanat faaliyetleri, dil ve eğitim çalışmaları, halkımızın anadilde parasız eğitim ve sağlık hizmeti alması için ilgili birimlerimiz üzerinden çalışmalar yürüteceğiz. Yoksul halkımızın ekonomik anlamda desteklenmesi için onların kooperatifler kurmasını teşvik ederek belediyecilik hizmetlerinden, tarıma, hayvancılığa, ticarete ve üretime varana kadar birçok alanda ekonomik etkinlik göstermeleri için çaba sarf edeceğiz. Böylece katılımcı topluluklar ekonomisinin gelişmiş örneklerini de Batman’da hayata geçirme şansımız olacaktır.”

ÖZGÜRLÜKÇÜ YAŞAMIN TESİSİ İÇİN VARIZ”
BDP’li İdris Ekmen, özgürlükçü yaşamı tesisi için var olduklarını ifade ediyor ve Batmanlılara mesaj veriyor; “Hem Kürt Sorununun demokratik ve barışçıl çözümünün hem de kentsel ve toplumsal sorunlarımızın çözümünün anahtarı olarak tarif edebileceğimiz; demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü yaşamın tesisi için Batman’da gelişkin ve güçlü bir çalışmayı halkımızla birlikte hayata geçireceğime inanıyorum.”

Son Güncelleme: 26.11.2013 19:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.