T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 12 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İstanbul, İzmir, Muş, Erzurum, Şanlıurfa ve Aydın illerinde bulunan taşınmazların ihaleleri,  birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları, kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir.   (ZİNET GÜLER)

Detaylı bilgi için tıklayınız