Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara, Aydın, Sakarya ve Yalova illerinde bulunan taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir.

Teklif sahiplerinin istenilen belgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Editör: MÜZEYYEN ARSLAN