Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2547   sayılı   Kanun   Hükümlerine   göre   Öğretim   Üyesi   alınacaktır. Adayların  657  sayılı  Kanunun  48.  maddesinde  ve  diğer  ilgili  mevzuatlardaki  şartları  taşımaları gerekmektedir. Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren son müracaat günü olan tarihe  kadar  https://ubys.omu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris  sayfasından çevrimiçi   başvuru   şeklinde   yapılacaktır.   Gerekli   açıklamalar   Üniversitemizin   https://www. omu.edu.tr/tr/duyurular adresinde yer almaktadır.

Başvuruda  bulunacak  adayın  Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve Atamalarda  Uygulanacak  Esaslar  Yönergesinde  belirlenen  koşulları  sağlaması  gerekmektedir. Yönergeye https://unikys.omu.edu.tr adresinden Dokümanlar/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: ZİNET GÜLER