“YETKİ BELGESİ ŞARTI
TÜTÜNCÜLERİ ZORDA BIRAKTI”
Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, tütüncülerin sorunlarıyla ilgili Meclis’e soru önergesi verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya soru önergesi yönelten Milletvekili Oduncu: “Tütün Kanunun yürürlüğe girdiği 2002 yılından bu yana tütün üretimi yıllık olarak 160 bin tondan 80 bin tona, tütün üretici sayısı ise 405 binden 50 binlere kadar düşmüştür. 2021 temmuz ayında tütün ticaretine ‘yetki belgesi’ şartı getirilmesiyle tütün üreticilerini oldukça zor bir noktaya getirmiştir. Tütün üreticileri, tütün üretiyor ama ürettiğini maalesef satamaz duruma gelmiştir. Dünyanın en kaliteli ve yaygın tütünlerinden biri olan Virjinya tütününün yetiştiği Batman’da tütünü satın alan özel şirketler anlaşarak tütün üreticisinin emeğinin ve tütün yetiştirme maliyetinin çok altında fiyatlar belirlemektedir. Bir bütün olarak tütün piyasasının dışında bırakılarak herhangi bir söz hakkı tanınmayan tütün üreticileri, suç teşkil etmesi hasebiyle tütünlerini Batman dışına da nakledemediğinden tamamıyla özel şirketlerin herhangi bir alt sınır olmadan belirleyeceği tek fiyat uygulamasına mecbur bırakılmakta ve bu sebebiyetle büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.”

“MAĞDURİYETLER NASIL GİDERİLECEK?”
Soru önergesi şöyle; “-Bakanlığınızca tütün üreticilerine yönelik planlı bir desteğiniz var mıdır? Desteğiniz varsa tütün üreticilerine ne kadar destek ödemesi yapılmıştır? Çiftçilerin yaşadığı mağduriyetler ile ilgili ek bir destek planınız var mıdır? -Batman’da tütün üreticilerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? -Batmanlı tütün üreticilerine verilen 70 lira fiyatın en azından enflasyon artış oranına göre güncellenmesi için Bakanlığınızın kısa vadede bir girişimi olacak mıdır? -Tamamen tüccarların insafına terk edilmiş olan ve gündelik ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak duruma getirilen tütün üreticilerinin emeğinin karşılığını alabilmesini yasal bir düzenlemeyle garanti altına almak için bir planlamanız var mıdır? -Tütün üreticilerinin mağdur olmaması için Bakanlığınızca tütün alım garantisi sağlanacak mıdır?”

Editör: ZİNET GÜLER