Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanları alacak

Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanları alacak

OKULLARDA SEÇİM SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI OKULLARDA SEÇİM SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kapadokya Üniversitesi aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 18.05.2023
Son Başvuru Tarihi : 01.06.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.06.2023
Sınav Tarihi : 03.06.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 05.06.2023
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;
1
. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
2. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
3. ALES sonuç belgesi,
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
7. Özgeçmiş,
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
10. Lisans not dökümü (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.)

NOT:
e-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması
gerekmektedir.
• Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
• Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde (www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
• Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır.
• Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa yerleşkesine yapılacaktır.

İletişim: [email protected]

 
Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı Ales YDS
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Anabilim Dalı Arş. Gör. Diş    Hekimliği    Fakültesi  mezunu olmak. 2 70 50
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Arş. Gör. Üniversitelerin Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerde yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. 1 70 50
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Arş. Gör. Ebelik veya Hemşirelik lisans mezunu olmak. Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 70 50
Beşeri Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Arş. Gör. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ya da Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarından birisinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 70 90
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turist Rehberliği Arş. Gör. Turist Rehberliği veya Turizm Rehberliği alanında lisans mezunu olmak, Turist Rehberliği veya Turizm Rehberliği alanlarının birinde yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. 1 70 50
Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Arş. Gör. Türk   Dili   alanında   yüksek   lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. 1 70 50
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Arş. Gör. Hemşirelik lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak. 1 70 50
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Öğr. Gör. Diş    Hekimliği    Fakültesi  mezunu olmak. 1 70 -
Yorumlar
Yükleniyor...
Son Haberler