Kadir Has Üniversitesi Bölümlerine  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  2547  sayılı  Kanun  ile  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI ARANAN KOŞULLAR İLAN SON
BAŞVURU TARİHİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Doç. Dr. 1 1. Üniversitelerarası kurul başkanlığı tarafından Doçent unvanını “Pazarlama” alanında almaya hak kazanmış olmak,
2. Çalışmalarının öncelikle Tüketici davranışları kapsamında mutluluk- tüketim ilişkisi, hizmet pazarlaması ve tüketim, gelişmeleri kaçırma korkusu- niyet ilişkisi, müşteri şikayet davranışı -marka yönetimi, marka ve tüketim etkileşimi alanlarında çalışmış olmak.
2.11.2023
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Dr. Öğretim Üyesi 1 1. Doktora derecesinin İşletme ya da Yönetim genel alanında alınmış olup, örgütsel davranış kapsamında bir konuda Doktora tezi yapmış olmak.
2. Alanda kültürlerarası çalışmalar gerçekleştirmiş olmak, kültürün örgütsel davranış alanındaki bağlamsal ve doğrudan etkisini ele almış olmak. Çalışmalarında yöneticilerin çalışanlar üzerindeki etkilerini (güven, adalet duygusu vb.) ele almış olmak,
3. Ampirik çalışmalarda deneysel ve vinyet yöntemlerine aşina olmak, en az birinde bilfiil deneyim sahibi olmak. Farklı çok değişkenli analiz yöntemlerinde deneyim sahibi olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Dr. Öğretim Üyesi 1 1. Doktora derecesinin İşletme ya da Yönetim genel alanında alınmış olup, Pazarlama kapsamında bir konuda Doktora tezi yapmış olmak,
2. Çalışmalarının öncelikle pazarlama iletişimi kapsamında sosyal medya, kitlesel medya etkinliği, ölçümü konularında yapmak, çalışmalarında makine öğrenmesi teknikleri vb. güncel veri analiz tekniklerini kullanmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1. Stok optimizasyonu, yedek parça envanter modellemesi, Optimizasyon, stokastik karar modelleri konularında daha önceden ingilizce ders vermiş olmak ve bu konularda araştırma yapacak düzeyde birikim sahibi olmak.
2. SCI/SCI-Expanded tarafından taranan mesleğin önde gelen süreli yayınlarında yayınlanmış en az 6 esere sahip olmak,
3. Uluslararası konferanslara katılarak sunum yapmış olmak
2.11.2023
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1. Enerji sistemleri, optimizasyon, yöneylem araştırması konularında daha önceden ingilizce ders vermiş olmak ve bu konularda araştırma yapacak düzeyde birikim sahibi olmak.
2. Scopus tarafından taranan mesleğin önde gelen süreli yayınlarında yayınlanmış en az 2 esere sahip olmak,
3. Uluslararası konferanslara katılarak sunum yapmış olmak.


Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.
Belirtilen  şartları  taşımayan,  süresi  içerisinde  başvurmayan  ve  eksik  bilgi/belgesi  olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. Akademik ünvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora,  Doçentlik  belgesi  asıllar  ile  birlikte  geldiğinde  diploma  onayları  yapılabilecektir.) Yabancı   ülkelerden   alınan   diplomaların   Üniversitelerarası   Kurul’ca   denkliğinin   onaylanmış olması şarttır.
3. Yabancı  ülkelerde  alınan  doktora,  doçentlik  ve  profesörlük  ünvanlarının  Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
4. Adayların  KHAS  Akademik  Personel  İstihdam  Yönergesi  kapsamında  hazırladıkları bilimsel dosyaları,
5. Yabancı dil yeterliliğini (en az 85 puan) gösteren belge veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7. Kimlik belgesi,
8. 1 adet fotoğraf.  (ZİNET GÜLER)