Kadir Has Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü’nde görevlendirilmek üzere 14 öğretim görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:
1
. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2. İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz / Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, Mütercim Tercümanlık ve Çeviri Bilim gibi diğer ilgili alanların birinden lisans derecesine sahip olmak
3. Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,
4. Türkiye’deki üniversitelerin İngilizce Hazırlık Programlarında en az 3 yıl öğretmenlik deneyimine sahip olmak Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

Başvuruda İstenen Belgeler:
1
. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. 1 adet fotoğraf
3. Kimlik Belgesi
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5. Lisans Transkript belgesi
6. ALES belgesi (en az 70 puan) (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır.)
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 90 puan) ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir son 5 yıl içinde alınmış belge,
8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi,
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru Yeri:
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:
1
. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlanacaktır.
3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Araştırma Görevlisi alacak İstanbul Gedik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Araştırma Görevlisi alacak
Üniversite Adı: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi: 20.05.2023
Fakülte Adı: YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Son Başvuru Tarihi: 05.06.2023
Bölüm Adı: YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ Ön Değerlendirme Tarihi: 07.06.2023
Anabilim Dalı: …………………………….. Giriş Sınav Tarihi: 12.06.2023- 13.06.2023
Kadro Tipi: Öğretim Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi: 21.06.2023
Kadro Sayısı: 14 Kadro Derecesi: -