İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yükseköğretim Kurulundan vakıf üniversitelerine ücret uyarısı Yükseköğretim Kurulundan vakıf üniversitelerine ücret uyarısı

İzmir Bakırçay Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
- Adaylar başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden https://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır.
- Başvuru yapacak adayların İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Belgesini başvurularına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
- Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15’inci gün saat 23:59’a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bilgilendirme yapılmayacaktır

 
SIRA
NO
KADRO
UNVANI
DERECE ADET FAKÜLTE-BÖLÜM-ANABİLİM DALI ÖZEL ŞARTLAR
1 Doçent 2 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi
Anabilim Dalı
Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Ortadoğu politik ekonomisi ve Ortadoğu tarihi
alanında çalışma yapmış olmak.
2 Profesör 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Yönetim çalışmanın anlamı ve girişimcilik alanlarında çalışma yapmış olmak.
3 Profesör 1 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, sanal gerçeklik ve biyomedikal görüntü işleme konularında çalışma yapmış
olmak.
4 Profesör 1 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
Bölümü Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı
Doçent unvanını Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Biyomalzemeler,
biyomekanik analizler ve ortopedik cihaz tasarımı konularında çalışma yapmış olmak.
5 Profesör 1 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Temel Bilimler Anabilim Dalı Doçentliğini Fizik alanından almış olmak. Deneysel yüksek enerji fiziği, CMS verileri ve klasik jet şekilleri konularında çalışma yapmış olmak.
6 Profesör 1 1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Temel Bilimler Anabilim Dalı Doçent unvanını Matematik bilim alanından almış olmak. 2-normlu uzaylar, istatistiksel yakınsaklık, oyun teorisi ve seçme prensipleri konularında çalışma yapmış olmak.
7 Profesör 1 1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı Doçentliğini fizyoloji alanında almış olmak.
Göğüs hastalıklarında gen polimorfizmi ve Alzheimer Hastalığında oksidatif belirteçler konularında çalışma yapmış olmak.
8 Profesör 1 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Biyomekanik konusunda eğitim almış olmak. Epifiz kırıklarında statik analiz alanında çalışma yapmış olmak.
9 Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Covid-19’da stres markerları ve acil serviste maske kullanımı konularında çalışma yapmış olmak
10 Doçent 1 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Postoperatif hipotermi, kostotransvers blok ve çocuklarda zor entübasyon konularında çalışma yapmış olmak
11 Profesör 1 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Erken evre meme kanserinde adjuvan kemoterapi ve radyoterapinin etkilerini inceleyen çalışma yapmış olmak.
12 Doçent 1 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doçentliğini Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında almış olmak. Aromaterapi, meme kanseri ve yaşam sonu bakım konularında çalışma yapmış olmak.
13 Doçent 1 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalı Doçentliğini Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında almış olmak,
Mobil uygulama, meme kanseri ve müzik terapi konularında çalışma yapmış olmak.
14 Doçent 1 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı Sağlık yönetimi Lisans mezunu olmak ve doktorasını Sağlık Yönetimi alanında yapmış olmak. Sağlık davranışları-sağlık sonuçları ilişkisi, sağlık hizmetlerinde maliyet konularında
çalışma yapmış olmak.
15 Doçent 2 1 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçent unvanı almış olmak. Türk siyasi tarihi, basın tarihi ve darbeler üzerine çalışma yapmış olmak.
16 Profesör 1 1 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Doçentliğini Hukuk Bilimleri Mali Hukuk alanında almış olmak. İlgili alanda çalışma yapmış olmak.
17 Doçent 2 1 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında almış olmak. Kanun yolları konusunda çalışma yapmış olmak.
 
Yorumlar
Yükleniyor...
Son Haberler