İstinye Üniversitesine  aşağıda  belirtilen  birimlerinde  boş  bulunan  kadrolarına  2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye  Üniversitesi  Akademik  Atama/Yükseltme  Kriterleri  Yönergesi  doğrultusunda  Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör  adaylarının;  [Birer  adet  ve  çıktı  olacak şekilde  hazırlamaları  gereken;  Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara   yapılan   atıfları,   yönetimlerinde   devam   eden   ve   biten   Doktora   ve   Yüksek   Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta  Yeterlilik  Belgesi  fotokopisi,  Nüfus  Cüzdanı  Önyüzü  Fotokopisi,  Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],
[Özgeçmiş    ve    eserlerini    ve    https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik- bilgileri.docx   linkinden   ulaşılan   Akademik   Uzmanlık   Bilgileri   Formunu   içeren   elektronik ortamdaki 6 (altı) adet USB’yi],

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
ekleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.
Doçent/Doktor  Öğretim  Üyesi  (Dr.  Öğr.  Üyesi)  adaylarının;  [Birer  adet  ve  çıktı  olacak şekilde   hazırlamaları   gereken;   Başvuru   dilekçesini,   YÖK   Formatlı   özgeçmişlerini,   Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta  Yeterlilik  Belgesi  fotokopileri  ile  birlikte  Nüfus  Cüzdanı  Önyüzü  Fotokopisi  varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],
[Özgeçmiş    ve    eserlerini    ve    https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik- bilgileri.docx   linkinden   ulaşılan   Akademik   Uzmanlık   Bilgileri   Formunu   içeren   elektronik ortamdaki 4 (dört) adet USB’yi],
İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek İnsan Kaynakları  Daire  Başkanlığına  şahsen  veya  posta  yolu  ile  başvurmaları  gerekmektedir.  Süresi içinde yapılmayan veya e-posta yoluyla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
İlk Başvuru Tarihi     : 09.02.2024 Son Başvuru Tarihi   : 23.02.2024
NOT: Profesör kadrosuna başvuru yapacak adayların, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstermeleri gerekmektedir.
ADRES:
İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü, Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 10 C Blok
4. Kat Kağıthane / İstanbul

BİRİM BÖLÜM/ ABD ÜNVAN KADRO SAYISI YDS ÖZEL ŞART
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doç. Dr. 1 85 Genel Cerrahi uzmanı olmak, Cerrahi Onkoloji Doçentlik unvanına sahip olmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doç. Dr. 1 Genel Cerrahi uzmanı olmak, Cerrahi Onkoloji Doçentlik unvanına sahip olmak.
Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Dil ve
Konuşma Terapisi
Doç. Dr. 1 Özel Eğitim alanında doktora mezunu olmak ve Konuşma Engellileri alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr.
Üyesi
1 Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora mezunu olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Psikoloji Doç. Dr. 1 Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora mezunu olmak ve Klinik Psikoloji alanında Doçentlik unvanına
sahip olmak.
Muhabir: RECEP AKIN