İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen başvuru yapacak olup, Son başvuru tarihinden sonra yapılan, internet ve posta ile yapılan başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi: 05.05.2023
Son Başvuru Tarihi: 22.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 23.05.2023
Sınav Giriş Tarihi: 26.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 30.05.2023
NOT: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİM

BÖLÜM/ PROGRAM/ ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

NİTELİK

Eczacılık Fakültesi

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

1

Dicle Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak Dicle Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Analitik Kimya alanında yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES (Sayısal/eşit ağırlık) puan türünden 70 puan, YÖKDİL (İngilizce) veya muadili bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

İşletme Bölümü lisans mezunu olmak ve/veya İşletme Anabilim Dalında Tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES (sayısal/eşit ağırlık) puan türünden 70 puan, YÖKDİL (İngilizce) veya muadili bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İktisat, Ekonomi veya Ekonometri Lisans Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. ve/veya , Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İktisat, Ekonomi veya Ekonometri alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES (sayısal, eşit ağırlık) puan türünden 70 puan, YÖKDİL(İngilizce) veya muadili bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanda yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES (sayısal, eşit ağırlık) puan türünden 70 puan , YÖKDİL (İngilizce) veya muadili bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.


Rektörlük


Rektörlük


Öğretim Görevlisi


3

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, İngilizce Öğretmenliği programı dışındaki programlardan mezun olanlar için “Pedagojik Formasyon” almış olmak, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. ALES (sözel, eşit ağırlık ) puan türünden 70 puan, YÖKDİL(İngilizce) veya muadili bir sınavdan en az 85 puan almış olmak.


Rektörlük


Rektörlük


Öğretim Görevlisi


2

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak İngilizce Öğretmenliği programı dışındaki programlardan mezun olanlar için “Pedagojik Formasyon” almış olmak. bu alanlardan birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak, Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak, ALES (Sözel/ eşit ağırlık ) puan türünden 70, YÖKDİL(İngilizce) veya muadili bir sınavdan en az 85 puan almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Öğretim Görevlisi

1

Üniversitelerin Bankacılık ve Sigortacılık veya İşletme Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. ALES (sayısal) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. ALES (Sayısal) puan türünden 70, YÖKDİL (İngilizce) veya muadili bir sınavdan en az 50 puan almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü (İNGİLİZCE)

Araştırma Görevlisi

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak, Bu alanda yüksek lisans yapıyor olmak. (ALES sayısal, eşit ağırlık, sözel ) puan türünden 70, YÖKDİL(İngilizce) veya muadili bir sınavdan en az 85 puan almış olmak.