İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Birimlerine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği,  Üniversitemiz  web  sayfasında  yayınlanan  İstanbul  Yeni Yüzyıl   Üniversitesi   Akademik   Atama/Yükseltme   ve   Performans   Ölçütleri   Yönergesi’nde belirtilen  kriterleri  ve  657  sayılı  Yasa’nın  48.  maddesinde  belirtilen  şartları  sağlamak  kaydı  ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır. İlana konu olan öğretim üyesi kadroları tam zamanlıdır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Muhabir: RECEP AKIN