İstanbul Topkapı Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

PROFESÖR KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1
- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe.
2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.
3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi
4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)
9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.
11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve PDF formatında 6 adet USB flash bellek.
12- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosunu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eş değerliği kabul edilen bir İngilizce Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Profesör kadroları için geçerlidir.) 

DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1
- Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe.
2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.
3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi,
4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora ve doçentlik mezuniyet belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da eDevlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)
9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.
10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.
11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve PDF formatında 4 adet USB flash bellek veya CD
12- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosunu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir
13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir İngilizce Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için geçerlidir.) 

Diyarbakır’da 90 öğrenciye trafik eğitimi verildi Diyarbakır’da 90 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Birimi Bölüm/ Anabilim Dalı/ Program Unvanı Adedi Özel Şartlar
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (Türkçe) Profesör 1 “Yönetim ve Organizasyon” alanında doçentliğini almış olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doçent 1 “Siyaset Bilimi” alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Doçent 1 “Yönetim Bilişim Sistemleri” alanında doçentliğini almış olmak.
Yazılım Mühendisliği Doçent 1 “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” alanında doçentliğini almış olmak
Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 “İngiliz Dili ve Edebiyatı” Lisans mezunu olup, “Türkçe Eğitimi” alanında doktora yapmış olmak ve yabancılara “Türkçe Eğitimi” veriyor olmak.

BAŞVURU ADRESİ:
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Kazlıçeşme Yerleşkesi
Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.
BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 10.05.2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 25.05.2023