2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen ünvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi : 20.02.2024
Son Başvuru Tarihi : 05.03.2024
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 08.03.2024
Giriş Sınavı Tarihi : 11.03.2024
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.03.2024
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Muhabir: CEMAL GÜLER