İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile  aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/PROGRAMI 

KADRO UNVANI

“2023-LGS’DE DİKKAT ÖLÇEN SORULAR AĞIRLIKTAYDI” “2023-LGS’DE DİKKAT ÖLÇEN SORULAR AĞIRLIKTAYDI”

KADRO SAYISI

NİTELİK

ALES- YDS  EŞDEĞERİ  PUANI

Mühendislik Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

Arş. Gör. 

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

ALES: 

SAY 70 

YDS:50

Mühendislik Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 

Arş. Gör. 

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki şartlardan birini sağlamış olmak.

ALES: 

SAY 70 

YDS:85

İLAN TAKVİMİ 

Duyuru Başlama Tarihi : 25.05.2023 

Son Başvuru Tarihi : 08.06.2023 

Ön Değerlendirme Tarihi : 12.06.2023 

Sınav Giriş Tarihi : 14.06.2023 

Sonuç Açıklama Tarihi : 16.06.2023 

İSTENEN EVRAKLAR 

1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 

2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri Fotokopileri) 

5. ALES Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir) 

6. Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir) 

7. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış  olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

8. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 

9. Yurtdışından alınan Mezuniyet belgeleri için denklik belgesi. 

10. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”  

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”  

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki  gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat  yapılmayacaktır. 

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.  

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL