ÜNİVERSİTE ADAYLARINA TAVSİYELER ÜNİVERSİTE ADAYLARINA TAVSİYELER
İstanbul Esenyurt Üniversitesi  aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
 
Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (E-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.  Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)
 
Son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru yapılacak e-posta:
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi için: [email protected]
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi için; [email protected]
Sağlık Bilimleri Fakültesi için: [email protected]
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için: [email protected]
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul
 
Akademik Birim
Bölüm / Program
Kadro Sayısı
Kadro Unvanı
İlan Şartları
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2
Doktor Öğretim Üyesi
Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
2
Doktor Öğretim Üyesi
Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak.
İç Mimarlık Bölümü
1
Doktor Öğretim Üyesi
Doktorasını Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde yapmış olmak.
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji Bölümü
2
Doktor Öğretim Üyesi
Doktorasını Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanından birinde yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
1
Profesör
Doçentliğini veya Doktorasını Sosyal Hizmet alanında almış olmak.
1
Doçent
1
Doktor Öğretim Üyesi
Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi Bölümü
1
Profesör
Doçentliğini veya Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından birinde almış olmak.
1
Doçent
2
Doktor Öğretim Üyesi
Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından birinde yapmış olmak.
Hemşirelik Bölümü
1
Profesör
Doçentliğini veya Doktorasını Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarından birinde almış olmak.
1
Doçent
2
Doktor Öğretim Üyesi
Doktorasını Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarından birinde yapmış olmak.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
1
Profesör
Doçentliğini veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.
1
Doçent
2
Doktor Öğretim Üyesi
Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi Bölümü
1
Doktor Öğretim Üyesi
Doktorasını Havacılık Yönetimi, Uçak Bakım ve Onarım, Sivil Havacılık Yönetimi, Havacılık Bilimi ve Teknolojileri alanlarından birinde yapmış olmak.
 
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih
(25 Mayıs 2023)
İlanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.
(08 Haziran 2023)
 
Profesör Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.doc İndir

Doçent Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.doc İndir

Doktor Öğretim Üyesi Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.doc İndir