İLAN
T.C. BATMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/154 Esas
DAVALI : CEZAİR İLKAYA Yenişehir Mahallesi Hintli Baba Sokak Eşref Apartmanı No :20 İç Kapı No :5 Yenişehir / Diyarbakır / DİYARBAKIR
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizdentanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat ve sözlü yargılama gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 04/07/2024günü saat: 09:25'da duruşmada belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar olunur (6100 s. H.M.K.'nun 147/2. Md. ve 7251 sayılı yasanın 16. maddesi) duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02026913