TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ BATMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI İÇİN AKARYAKIT ALIMI İHALESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ BATMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI İÇİN AKARYAKIT ALIMI İHALESİ

04 Aralık 2018 Salı 10:53
795 Okunma
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ BATMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI İÇİN AKARYAKIT ALIMI İHALESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ BATMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI İÇİN AKARYAKIT ALIMI İHALESİ

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/621747

 

1-İdarenin
a) Adresi : Site Mahallesi Özgürlük Bulvarı 162 72040 Merkez BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882139184 - 4882137227
c) Elektronik Posta Adresi : batman.teknik@tmo.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan :500 LT, Motorin :15.000 LT 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında araçların yakıt ihtiyacına göre istenilen miktarda istasyonda pompadan tedarik edilecek, Kalorifer veya jeneratör için ise Şube Müdürlüğümüz sahasındaki tanklara yüklenici tarafından peyderpey yüklenecektir.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihi olan 01/01/2019'dan itibaren Müdürlüğümüz ihtiyacı olan akaryakıt Yüklenici firmanın akaryakıt istasyonundan 31/12/2019 tarihine kadar alınmasıdır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Site Mah. Özgürlük Bulvarı No.:162 P.K.72040 BATMAN
Tel:(0488)213 91 84 (Faks: 0488) 213 7227
b) Tarihi ve saati : 10.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) İstekli ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
B) İstekli ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi '' ise bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi '' olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi,
C) İstekliye, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini,
D)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini
İstenilen belgeler teklif ile birlikte verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7,1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO Batman Şube Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Toprak Mahsulleri Ofisi Batman Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.