KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

10 Eylül 2019 Salı 10:44
131 Okunma
KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


Müdürlüğümüze Bağlı Temel Eğitim Okullarına kırtasiye malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/431237

 

1-İdarenin
a) Adresi : GAP MAHALLESİ 2503 SK NO: 3 72100 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882887200 - 4882887200
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma72@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Müdürlüğümüzün belirleyeceği Temel Eğitim Merkez okulları.
c) Teslim tarihi : Kırtasiye Malzemeleri 6 aylık Sözleşme süreci içerisinde İdarenin ihtiyacına göre, Yükleniciye önceden bildirilecek ve Yüklenici en geç 10 gün içerisinde ürünleri teslim edecektir. Teslim ettiği ürünlere ait teslim ve tesellüm tutanağı düzenlenecek ve muayene kabul komisyonu tarafından teslim edilen malzemeler onaylandıktan sonra teslim ettiği ürünleri faturalandıracaktır. Ürün kalemlerinin tamamı 6 ay içerisinde Yükleniciden teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU KAT 6 MERKEZ/BATMAN
b) Tarihi ve saati : 26.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Kırtasiye Malzemeleri kalemleri içinde teklif verecek olan istekli;  TSE Standartlarında, TS ve CE kalite belgelerinden en az birini teklifi kapsamında sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Yüklenici, teknik şartnamedeki taahhüt ettiği ürünlerin her birinden birer adet numune ürünü; sözleşme yaptıktan sonra 5 iş günü içerisinde mal teslim alma ve kabul komisyonuna sunarak onay almalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ GAP MAH. 2503 SOK. NO :3 MERKEZ/BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.