İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

12 Nisan 2020 Pazar 11:21
84 Okunma
İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri için 103 Kalem İlaç ve Serum Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/186342

 

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Batman İli Sağlık Müdürlüğü MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası : 4882139075 - 4882151948
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri için 103 Kalem İlaç ve Serum Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 103 Kalem İlaç ve Serum Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bölge Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kozluk Devlet Hastanesi Sason Devlet Hastanesi Gercüş Devlet Hastanesi Beşiri Devlet Hastanesi 112 Acil Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi : Malın/işin sözleşme süresi 9 aydır. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 9 ay içerisinde, sağlık tesisinin resmi siparişi üzerine yüklenici firma malzemeleri pey der pey teslim edecektir. Sağlık tesisinin resmi siparişi sonrası teslimat süresi 10 gündür.
d) İşe başlama tarihi : 3 takvim günü içinde işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.04.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- İstekli/aday firmalar Ecza Deposu ise; Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı "Ecza Deposu Ruhsatnamesinin" İthalatçı ise; Sağlık Bakanlığı "İthal İlaç İzin Belgesinin", İmalatçı ise; Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış "İmalatçı Belgesine" ait bilgileri yeterlik tablosunda belirtecektir. İhale komisyonumuzca yapılacak olan teklif değerlendirmesinde yeterlik kriterlerini sağlayan ekonomik olarak en avantajlı teklifi veren 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir.
2-İstekli/aday firmalar; Teklif ettikleri ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasından (UBB) onaylanmış ürün olarak yer almalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasından (UBB) tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. İstekli/aday firmalar teklif ettiği ürünlerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün barkod numarasına ait bilgileri yeterlik tablosunda belirteceklerdir. İhale komisyonumuzca yapılacak olan teklif değerlendirmesinde yeterlik kriterlerini sağlayan ekonomik olarak en avantajlı teklifi veren 1. ve 2. İstekli firmalardan beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri belirtilecek tarih ve saatte istenecektir. Onaylanmış ürün numarası bulunmayan veya yanlış onaylanmış ürün numarası beyanı veren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen ürünlere ilişkin T.C. İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasından (UBB) tarafından onaylı olması yeterli olacaktır bunun haricinde herhangi bir kalite belgesi aranmayacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.