4 KISIM 46 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ VE 112 ACİL PERSONELLERİNE GİYİM ALIM İŞİ DEVLET HASTANESİ-BATMAN BÖLGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4 KISIM 46 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ VE 112 ACİL PERSONELLERİNE GİYİM ALIM İŞİ DEVLET HASTANESİ-BATMAN BÖLGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

17 Haziran 2020 Çarşamba 11:50
1828 Okunma
4 KISIM 46 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ VE 112 ACİL PERSONELLERİNE GİYİM ALIM İŞİ  DEVLET HASTANESİ-BATMAN BÖLGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4 KISIM 46 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ VE 112 ACİL PERSONELLERİNE GİYİM ALIM İŞİ

DEVLET HASTANESİ-BATMAN BÖLGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4 KISIM 46 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ VE 112 ACİL PERSONELLERİNE GİYİM ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/302418

1-İdarenin

a) Adresi

:

Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi No:1 / Batman MERKEZ BATMAN BATMAN MERKEZ/BATMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4882213065 - 4882213068

c) Elektronik Posta Adresi

:

batmandhs5@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 KISIM 46 KALEM 4 KISIM 46 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ VE 112 ACİL PERSONELLERİNE GİYİM ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Batman Bölge Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. Yüklenici firmalar idarenin resmi siparişleri üzerine ilgili ayniyat depolarına sözleşme imzalanmasına müteakiben 30 gün içerisinde teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Batman Bölge Devlet Hastanesi İdari Bina 2.Kat İhale Odası

b) Tarihi ve saati

:

24.06.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif veren tüm istekliler numunelerini ihale saatine kadar idarenin satınalma birimine teslim etmek zorundadır. Numunelerin üzerinde isteklinin adını ve kalem sıra numarasını belirten etiket bulunacaktır. İstekliler tüm kalemlere numune vermek mecburiyetindeler. Numune vermeyen yada eksik veren isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. İdaremizce sözleşme yapan isteklinin numuneleri sözleşme bitimine kadar iade edilmeyecektir. İhaleye teklif veren diğer istekliler numunelerini İhale Komisyon Kararının tebliğinden itibaren 20(yirmi) gün içerisinde teslim alacaklardır. Bu süre dolduktan sonra teslim alınmayan numunelerden dolayı İdaremiz sorumlu olmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Batman Bölge Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 () takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.