2'NCİ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI

2'NCİ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI

2'NCİ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI

2'NCİ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:25
707 Okunma
2'NCİ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI

DERZ DOLGU , ÇELİK HASIR , DRENAJ MALZEMESİ VE ASFALT ÇATLAK ONARIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

2'NCİ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI

4 Kısım Derz Dolgu Alımı, Çelik Hasır Alımı, 2 Kalem Drenaj Malzemesi Alımı ve Asfalt Çatlak Onarım Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/170406

 

1-İdarenin
a) Adresi : Körhat Mahallesi Karacadağ Bulvarı (Mardin Yolu Üzeri - Alay) 21050 BAĞLAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 0(412) 234 9349 - 0(412) 234 9349
c) Elektronik Posta Adresi : 2instbmly@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kısım Derz Dolgu Alımı, Çelik Hasır Alımı, 2 Kalem Drenaj Malzemesi Alımı ve Asfalt Çatlak Onarım Malzemesi 1.Kısım Derz Dolgu Alımı 2.Kısım Çelik Hasır Alımı 3.Kısım 2 Kalem Drenaj Malzemesi Alımı 4.Kısım Asfalt Çatlak Onarım Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : a. 1.Kısım Derz Dolgu Alımı , 2.Kısım Çelik Hasır Alımı, 3.Kısım 2 Kalem Drenaj Malzemesi Alımına ait malzemelerin teslim yeri 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Malatya'da konuşlu olan 2'nci Hv.İs.İnş.Tb.Bet.Kap.Bl.K.lığı şantiye alanı olacaktır. b. 4.Kısım Asfalt Çatlak Onarım Malzemesi Alımına ait malzemenin tamamı olan 33.684, 00 KG'ı 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Malatya'da konuşlu olan 2'nci Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı şantiye alanına teslim edilecek, Hv.Loj.K.lığı 4 No'lu Muayene Kabul Komisyonu Başkanlığınca 7’nci Ana Jet Üs K.lığı/Malatya'da konuşlu olan 2'nci Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı şantiye alanı teslim edilen malzemenin muayene işlemleri tamamlandıktan sonra söz konusu malzemenin 16.254, 00 KG’ı 14'üncü IUS Üs Komutanlığı/Batman'da konuşlu olan 2'nci Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı şantiye alanına teslim edilecektir. c. Yüklenici, teslim edilen malzemenin muayene işlemlerinin tamamlandığının idare tarafından kendisine tebliğ edilmesine müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde 16.254, 00 KG malzemeyi 14'üncü IUS Üs Komutanlığı/Batman'da konuşlu olan 2'nci Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı şantiye alanına teslim edecektir.
c) Teslim tarihleri : 1.Kısım Derz Dolgu Malzeme Alımı için; a. Malzemenin tamamı tek seferde işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır. 2.Kısım Çelik Hasır Malzeme Alımı için; a. Malzemenin tamamı tek seferde işe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır. 3.Kısım 2 Kalem Drenaj Malzemesi Alımı için; a. Malzemenin tamamı tek seferde işe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır. b. Malzemelerin toplam miktarının tamamı (% 100'ü) teslim edildikten sonra tek seferde muayene ve kabul işlemleri başlayacaktır. c. Malzeme listesinde belirtilen malzemelerin teslimat önceliği ve sırası idare (idare tarafından görevlendirilen tesellüm heyeti) tarafından belirlenecektir. Malzeme teslimatı tatil günleri dahil 2?nci Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı tarafından belirlenen mesai saati başlangıcı ile başlayacak olup gün batımına 1 (bir) saat kalıncaya kadar devam edecektir. ç. Kalite Kontrol (laboratuvar) Personeli ve Tesellüm Heyeti malzemelerin teslimi esnasında taşın getirildiği ocakta gerek gördüğü takdirde inceleme yapmaya yetkilidir. 4.Kısım Asfalt Çatlak Onarım Malzemesi Alımı için; a. Malzemenin 33.684,00 KG'lık kısmı tek seferde işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır. Teslim edilen malzemelerin muayene işlemleri tamamlandıktan sonra idarenin muayene sonucunu yükleniciye tebliğ etmesine müteakip teslim süresi haricinde 10 (on) takvim günü içerisinde 16.254,00 KG malzeme de 14’üncü İUS Üs Komutanlığı (BATMAN) 2’ nci Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı’nın Şantiye alanına yüklenici tarafından teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 8'inci Ana Jet Üs K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Bağlar/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 21.05.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 8'inci Ana Jet Üs K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Bağlar/DİYARBAKIR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 8'inci Ana Jet Üs K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Bağlar/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.