Fenerbahçe Üniversitesine aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, başvuru sahibince imzalanmış kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili aydınlatma metni ve açık rıza onayı (www.fbu.edu.tr/fbuhakkinda/254/Insan-kaynaklari), yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) diploma asılları ve barkodlu e-devlet belgeleri, doçentlik belgesi (doçent ve profesör kadrosu için), YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde [email protected] e-posta adresine gönderilebilirler. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, doçent veya doktor öğretim üyesi kadrosu için 4 adet USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
İngilizce programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 04.03.2024-18.03.2024
İletişim Bilgileri: [email protected] - Tel: 0216 910 1907

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Muhabir: RECEP AKIN