Fenerbahçe Üniversitesine aşağıda  belirtilen  akademik  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru   için;   başvuru   dilekçesi,   başvuru   sahibince   imzalanmış   kişisel   verilerin işlenmesiyle ilgili aydınlatma metni ve açık rıza onayı (https://www.fbu.edu.tr/fbuhakkinda/254/ Insan-kaynaklari),  yayın  listesi  ile bilimsel  yayın  ve akademik  faaliyetleri  içeren  YÖK  formatlı özgeçmiş,   lisans,   yüksek  lisans   ve  doktora  (uzmanlık/sanatta   yeterlik)   diploma  asılları   ve barkodlu e-Devlet belgeleri, doçentlik belgesi (doçent ve profesör kadrosu için), YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için   onaylı   denklik   belgesi   ve   kimlik   kartı   fotokopisi   ilanın   başvuru   süresi   içerisinde [email protected] e-posta adresine gönderilebilirler. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, doçent veya doktor öğretim üyesi kadrosu için 4 adet USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İngilizce programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
 

Muhabir: RECEP AKIN