Erciyes Üniversitesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurmak isteyenlerin talep edilen dokümanları Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurmak isteyen adaylar ise talep edilen dokümanları Erciyes Üniversitesinin ilgili akademik birimlerine şahsen teslim etmelidir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Editör: MÜZEYYEN ARSLAN