Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak  üzere;  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar”  uyarınca  Lisans  mezunları  için  2022  KPSS  (B)  grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Muhabir: RECEP AKIN