Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere (Mühendis,Teknisyen,Hemşire,Sağlık Teknikeri, Destek Personeli) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
 

Editör: MÜZEYYEN ARSLAN