Dicle Üniversitesine aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili   maddeleri   ve   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’nun   48.   maddesinde   belirtilen   şartları   sağlamış   olmak   koşuluyla   öğretim   üyesi alınacaktır.

Başvuru  süresi,  ilanın  yayım tarihinden  başlamak  üzere 15  (on  beş)  gündür.  Kadrolara müracaat    eden    adayların    başvurularının    Üniversitemiz    Senatosunca    kabul    edilen    ve Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığınca  onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr)   adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
 

Editör: NEZAHAT SUMBÜL