Demiroğlu Bilim Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/BİLİM
DALI/PROGRAM
KADRO
ÜNVANI
ADET ÖZEL ŞARTLAR/
YDS/EŞDEĞERİ
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. 1 -
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler Bölümü
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Biyoloji    Lisans    Mezunu    Olmak,
Histoloji  ve  Embriyoloji  Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 8 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sok. No:17 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: 212 273 26 90- 91)’ne, teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Muhabir: CEMAL GÜLER