“AKADEMİK KADROMUZ BÜYÜYOR” “AKADEMİK KADROMUZ BÜYÜYOR”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi yayımlandı. Yayımlanan yönerge, Batman Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına atanma ve yükseltilmelerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerde istenen şartların yanı sıra bilim disiplinleri arasındaki farkları göz önünde bulundurarak bilimsel kaliteyi arttırmak üzere objektif ve denetlenebilir ek şartlar ile puanlama, değerlendirme ve uygulama esaslarını kapsıyor. Yönerge hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesi’ndeki her atamanın ve yükselmenin kanunlar, yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde belirlenen kriterlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.