Boğaziçi Üniversitesi Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları” uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na,
 
Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na,

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANA BİLİM DALI PROF. DOÇ. DR. ÖĞR. ÜYESİ ARANAN NİTELİKLER
Fen - Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı - 1 - (a)
Felsefe Felsefe Tarihi - - 1 (b)
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı - 1 - (c)
Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat - - 1 (d)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon - - 1 (e)
İktisat İktisat Politikası 1 - - (f)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALACAK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALACAK

a) Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında ilk 100’de yer alan üniversitelerden almış olmak; Karşılaştırmalı Edebiyat alanında SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde yayını olmak.

b) Doktora derecesini Felsefe veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında felsefe, tarih veya ilahiyat alanında ilk 100’de yer alan bir üniversiteden almış olmak; bilim tarihi/felsefesi alanında SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

c) Doktora derecesini İnşaat Mühendisliği veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında kendi alanında ilk 100’de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Proje ve yapım yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ve sanal ve giyilebilir teknolojilerin inşaat projelerindeki uygulamaları alanında SCI veya SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

d) Doktora derecesini Makine Mühendisliği alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Makine Mühendisliği alanında ilk 100’de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Malzeme ara yüzleri, moleküler modelleme, istatistiksel mekanik ve biyomimetik sistemler alanında SCI veya SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

e) Doktora derecesini İşletme alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İşletme veya Yönetim alanında ilk 250’de yer alan bir üniversiteden almış olmak; İnovasyon yönetimi veya teknoloji yönetimi alanında SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.
 
f)
 Doktorasını İktisat alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında iktisat veya ekonometri alanında ilk 100’de yer alan üniversitelerden almış olmak; sağlık ekonomisi alanında, doçentlik unvanını aldığı tarihten sonra, SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.