İstanbul Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 22.09.2023
Son Başvuru Tarihi : 06.10.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.10.2023
Sınav Giriş Tarihi : 13.10.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 18.10.2023
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr
* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
BAŞVURULAR;
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığına yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),
2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,
3. Resmi transkript (Lisans),
4. Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi,
5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),
6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/trTR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 

BİRİM BÖLÜM ABD KADRO
ÜNVANI
KADRO
SAYISI
KADRO
DERECESİ
ALES YDS /
EŞDEĞERİ
ÖZEL ŞARTLAR
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Araştırma Görevlisi 1 4 85 – SAY 85 Bilgisayar Mühendisliği alanında    tezli    yüksek lisans     veya     doktora
yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Araştırma Görevlisi 1 5 85 – SAY 85 Bilgisayar Mühendisliği alanında    tezli    yüksek lisans     veya     doktora
yapıyor olmak.

(ZİNET GÜLER)