İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,
3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından “resmi kurum” seçeneği işaretlenerek alınabilir)
4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.

İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.
Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
BÖLÜM: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR: Mimarlık tarihi alanında yurtdışında doktora yapmış olmak. Alanında yurt dışı doktora sonrası tecrübesine sahip olmak. Sanat tarihi, bina arkeolojisi ve restorasyon üzerine uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmış olmak. Uzmanlık alanında kitap ve/veya kitap bölümü yazmış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek ve alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 
BAŞVURU ADRESİ:
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

Muhabir: CEMAL GÜLER