İstanbul Üniversitesi 26 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor İstanbul Üniversitesi 26 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Batman Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüdedir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir)
2- Özgeçmiş.
3- Öğrenim Belgeleri.
4- Yayın Listesi.
5- Hizmet Belgesi. (Batman Üniversitesinde görev yapanlar Personel Daire Başkanlığından, diğer kurumlarda görev yapanlar görev yaptıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır.)
6- Puanlama Şablonu. (Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-2 ve EK-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir.)
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisini.
8- Fotoğraf. (2 adet)
9- Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası.
GENEL AÇIKLAMALAR
1- İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web sayfasından ulaşılabilmektedir.
2- Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 4 takım dijital (Flash Bellek) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4- Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilen ve doğrulama kodu bulunan belgeler kabul edilecek, e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.
5- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
6- Başvuru yapan adayların evrakları iade edilmeyecek, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
7- Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.
BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.
2- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
3- Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

1 BEŞİRİ OSB MYO MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ MAKİNE DOÇENT 1 1 Makine Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup kriyojenik ısıl işlem, WEDM, işlenebilirlik ve MQL alanlarında çalışma
yapmış olmak.
2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER TEMEL BİLİMLER DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 1 Tıbbi Fizyoloji anabilim dalında doktora
yapmış olup duyu fizyolojisi ve elektrofizyoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
3 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER TEMEL BİLİMLER DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalında uzmanlık yapmış olup Fasioliazis tanısında prokalsitonin ve C-reaktif proteini ile Campylobacter enteritinde tanı testleri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
4 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ GENEL BİYOLOJİ DOÇENT 1 1 Biyoloji alanında doçent unvanı almış olup Geometridae ile Lasiocampidae sistematiği ve taksonomisi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
5 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ SOSYAL PSİKOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Psikoloji alanında doktora yapmış olup Kültürel psikoloji, olumlu sosyal davranışlar ve çatışma çözme becerileri üzerine
çalışmalar yapmış olmak
6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KENTLEŞME VE ÇEVRE
SORUNLARI
DOÇENT 3 1 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları bilim alanında doçent unvanı almış olup toplumsal cinsiyet ve kent alanında çalışmalar yapmış olmak.
7 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KENTLEŞME VE ÇEVRE
SORUNLARI
DOÇENT 1 1 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları bilim alanında doçentlik unvanını almış olup kentsel tarım ve yeni kent yaklaşımları alanında çalışmalar yapmış olmak.
8 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KENTLEŞME VE ÇEVRE
SORUNLARI
DOÇENT 1 1 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları bilim alanında doçentlik unvanını almış olup kent ve dezavantajlı gruplar ile kentsel toplumsal hareketler alanında çalışmalar
yapmış olmak.
9 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAP DİLİ VE BELAGATI DOÇENT 1 1 Arap Dili ve Belagatı alanında doçent unvanı almış olmak. Arap şiirinde yergi, övgü ve belagatta tecdide yönelik çalışmaları ile
tahkikli bir eseri bulunmak.
10 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KURANI KERİM OKUMA VE
KIRAAT İLMİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olup Kur'an'ın farklı okuyuşlarının Arapça ile bağlantısı ve edatın Kur'an'daki
kullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
11 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 İslam hukuku alanında doktora yapmış olup Hanefi ve Şafii mezheplerinde mezhep imamlarının kurucu imama muhalefeti ile fıkıh usulünde emir-irade bağlantısıyla ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
12 MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA DOÇENT 1 1 İnşaat mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olup esnek yol kaplamalarında endüstriyel ve evsel atıkların kullanılabilirliği
konularında çalışmalar yapmış olmak
13 MÜHENDİSLİK- MİMARLIK
FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
ULAŞTIRMA
DOÇENT 1 1 İnşaat mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olup beton yol kaplamaları
üzerine çalışma yapmış olmak
14 MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK
TESİSLERİ
DOÇENT 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisligi bilim alanında doçent unvanı almış olup Akıllı Şebekeler, Enerji Depolama sistemleri ve Enerji Ekonomisi konularında çalışmalar
yapmış olmak.
15 MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KURAMSAL TEMELLER DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dallarının birinde doktora yapmış olup sinyal işleme ve kalman filtreleri konularında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu
belgelendirmek.
16 MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KONSTRÜKSİYON
VE İMALAT
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Makine Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olup zırh çeliği ve şekil hafızalı alaşımlarla ilgili çalışmaları olmak.
17 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olup çocuklarda ölüm kavramı, mülteci çocuklar ve animasyon konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
18 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
DOÇENT 1 1 Kimya alanında doçent unvanı almış olup ilaç etken maddelerinin saflaştırılması ve yeni ilaç adaylarının sentezi konularında çalışmalar yapmış olmak.
19 SASON MYO BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM ORGANİK
TARIM
DOÇENT 1 1 Biyoloji alanında doçent unvanı almış olup bitkilerin moleküler filogenisi, antikanser ve biyolojik aktiviteleri üzerinde çalışmalar
yapmış olmak.