Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/362 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Batman İl, Kozluk İlçe, YOLALTI Mahalle/Köy, köy altı mevkii Mevkii, 556 Ada, 72 Parsel, Taşınmaz ta ...
Adresi : Batman/ Kozluk/ Yol Altı Mah. / Köy Altı Mevkii/ 556 Ada 72 Parsel Kozluk / BATMAN
Yüzölçümü : 11.471,96 m2
Arsa Payı : 1
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 568.435,62 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:12
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 10:12

13/02/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Muhabir: CEMAL GÜLER