Bahçeşehir Üniversitesi, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi istihdam edecek.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvurmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir. 

Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapmak isteyen adaylar, istenen belgeler ile birlikte Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Muhabir: RECEP AKIN