Atılım Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfasında (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan  adayların,  istenilen  belgeleri  bir  dilekçe  ekinde  ilanın  yayımlandığı  tarih  itibarı  ile  15 gün  içerisinde  08/02/2024  tarihine kadar ilgili  “Dekanlıklara”  şahsen  veya  posta  yolu  ile başvurmaları  gerekir.  Süresi  içinde yapılmayan,  posta-kargo  nedeniyle geciken  ve eksik belgeli başvurular  dikkate alınmayacaktır.  Öğretim  üyesi  dışındaki  öğretim elemanı  sonuçları  web sayfamızda yayınlanacak   olup   bu   aynı   zamanda   tebligat   niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Muhabir: CEMAL GÜLER