Adıyaman Üniversitesi, 2547 Sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” (https://pdb.adiyaman.edu.tr/files/pdb.adiyaman.edu.tr/son%20kriterler.pdf )hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır).

BAŞVURU SÜRECİ: Başvuru şartları için “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” 16. Maddesi hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’na, diğer adayların ilgili birimlere; Şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1-            Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde; özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, Öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 7 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2-            Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde içeren dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya başvurmaları gerekmektedir.

3-            Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, Öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) 5 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.
4-            İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
SIRA
NO
BİRİM
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
UNVAN
DERECE
ADET
İLAN ŞARTI
2023-01

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Psikiyatri
Prof. Dr.
1
1
Psikiyatri uzmanı olmak ve ilgili anabilim dalında Doçent unvanı almış olmak. Aile içi şiddet konusunda çalışmaları
olmak.
2023-02

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojileri

Farmasötik Teknoloji

Prof. Dr.
1
1
Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak. Organik bileşiklerin mikrokapsülasyonları ve heterohalkalı bileşiklerin potansiyel ilaç tasarımları, simülasyon ve modellenmeleri, farklı kanser türlerinde in vitro antitümör konusunda çalışmaları
olmak.
2023-03

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları
Doç. Dr.
1
1
İç Hastalıkları uzmanı olmak ve ilgili anabilim dalında Doçent
unvanı almış olmak. Genel ve Dahili yoğun bakımda deneyimli olmak.
2023-04
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Plastik, Estetik ve
Rekonstrüktif Cerrahi
Doç.Dr.
1
1
Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahisi uzmanı olmak ve ilgili anabilim dalında Doçent unvanı almış olmak.
2023-05
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Aile Hekimliği
Dr. Öğr.
Üyesi
1
1
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Aile Hekimliği uzmanı olmak
veya Aile Hekimliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.
2023-06
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Halk Sağlığı
Dr. Öğr.
Üyesi
1
1
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Halk Sağlığı uzmanı olmak veya
Halk Sağlığı anabilim dalında doktora yapmış olmak.