SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) ALIMI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) ALIMI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) ALIMI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) ALIMI

admin
admin
15 Şubat 2018 Perşembe 09:59
41 Okunma
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) ALIMI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) ALIMI
                                                                   14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI


         SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

        İhale Kayıt Numarası : 2018 / 65476

 

1. İdarenin Adresi                                : HAVA ALANI MEVKI MERKEZ / BATMAN
       a)    Telefon ve faks numarası     : 488 2156734 – 488 2156742
       b)    Elektronik Posta Adresi        : y_binarbasi@hotmail.com
       c)    İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2. İhale konusu malın

  1. Niteliği, Türü ve Miktarı          : Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 14.000 KG
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  2. Teslim Yeri                            : 14'üncü İUS Üs Komutanlığı Hizmet Bölük Komutanlığı Mutfak Gaz Tankı
  3. Teslim Tarihi                          : Sözleşmenin idare ve yüklenici tarafından imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup 365 ( ÜÇYÜZALTMIŞBEŞ ) takvim günü içinde ihale dökümanında belirtilen şartlar dahilinde günlük/haftalık/Aylık ihtiyaçlar nispetinde teslim edecektir

3. İhalenin Yapılacağı Yer      : 14'üncü İUS Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu
Tarihi ve saati                         : 23.02.2018 – 11.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
      4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
         4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
         4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
      4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
      4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
      4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
   4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
   4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
   7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı 14'üncü İUS Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı / Batman adresinden satın alınabilir. 
   7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 14'üncü İUS Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.