Yozgat Bozok Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1.    Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.
2.    Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddelerinde belirtilen asgari koşulları ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3.    Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.    İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.    Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları Üniversitemizce kabul edilmeyecektir.
6.    Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
7.    İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
8.    İdarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
9.  İlan Tarihi: 31/08/2023

BİRİMİ İLAN
NO
ÜNVANI ABD/PR. DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2023/027 Doçent Din Bilimleri 1 1 Doçentliğini felsefe ve din bilimleri alanında almış olup, din psikolojisi alanında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ 2023/028 Dr. Öğr. Üyesi* Beyin ve Sinir
Cerrahisi
3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
2023/029 Dr. Öğr. Üyesi* Radyoloji 3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ 2023/030 Dr. Öğr. Üyesi Hayvan Besleme 3 1 Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü lisans mezunu olup, koyun yetiştiriciliği ve beslenmesi alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.


*3 (üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.  (Zinet GÜLER)