Yıldız Teknik Üniversitesinin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.
AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/YTU%20AYDEK%202021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.
İlgili kadro başvuru süreçleri https://aydek.yildiz.edu.tr/ web sitesi üzerinden yürütülecektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olan başvuru sahipleri belirtilen web sitesine giriş için mevcut EBYS kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabileceklerdir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olmayan ve ilan edilen ilgili kadrolara başvurmak isteyenler https://aydek.yildiz.edu.tr/Home/OnBasvuru adresinden şifre talep formu ile TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini belirterek geçici kullanıcı adı ve şifre edinme başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerdir.

Başvurunun komisyon ve jüri değerlendirme aşamaları tamamlandıktan sonra AYDEK şartlarının sağlandığını/sağlamadığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi ilgili Fakülte Sekreterliğinden alınabilir.

Kadro Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli:
Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Adaylar başvurularını;
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYDEK VE KADRO DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU VE HAK SAHİPLİĞİ BEYANI” belgesinin imzalanmış ve paraflanmış bir nüshası ile ilgili Fakülte Sekreterliğine, başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir. Belirtilen sistem üzerinden tamamlanmayan ve ilgili formu teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
NOT 1 : Yabancı ülkelerden alınan diploma/unvanların Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2 : İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Süreçle ilgili yardım ve destek için: [email protected]


 

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM / ANASANAT DALI PROFESÖR DOÇENT DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından almış olup Aile Danışmanlığı ve Okul Psikolojisi Danışmanlığı alanlarında çalışmaları olmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektrik Mühendisliği programından, doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olup; "Elektrik Makineleri
ve Enerji Dönüşümü" alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 1(*) Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektrik Mühendisliği programından, doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olup; "Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü" ve "Elektrik Enerjisi ve Güç
Sistemleri" alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektrik Mühendisliği programından, doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olup; "Elektrik Tesisleri", “Hibrit ve Elektrikli Araçlar” ve "Akıllı Elektrik Şebekeleri" alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektrik Mühendisliği programından, doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olup; "Aydınlatma", "Elektrikli Araçlar" ve "Güneş Enerjisi Sistemleri" alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 1(*) Lisansüstü derecelerini Çeviribilim alanında almış olup
Çeviribilim ve Çeviri Sosyolojisi alanında çalışmaları bulunmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK FİZİK 1 Doktorasını Fizik bilim alanında yapmış olup ağırlıklı olarak Atom ve Molekül Fiziği, Malzeme Fiziği ve Biyofizik alanlarında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK FİZİK 1(*) Doçentliğini Fizik bilim alanında almış olup ağırlıklı olarak Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği alanında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA KİMYA 1 Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olup ağırlıklı olarak Anorganik Kimya, Enerji ve Elektrokimya alanında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MATEMATİK 1 Doçentliğini Matematik bilim alanında almış olup ağırlıklı
olarak Geometri ve Değişmeli Olmayan Cebir alanında çalışmaları olmak.
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GEMİ iNŞAATI VE GEMİ
MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ iNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ 1(*) Doçentliğini "Deniz ve Gemi Mühendisliği" bilim alanından almış olup Gemi Ana ve Yardımcı Makineleri alanında çalışmaları olmak.
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 1(*) Doçentliğini "Deniz ve Gemi Mühendisliği" bilim alanından almış olup Gemi Hidromekaniği alanında çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1(*) Yapay Zeka, Uzaktan Algılama ve Fotogrametri alanlarında çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 Ölçme Tekniği ve Haritacılık Bilim Tarihi alanlarında çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1(*) Fotogrametri alanında doktora yapmış olup Hava LiDAR ve 3B Bina Modeli konularında çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1(*) Çelik Yapılar alanında çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1 Geoteknik, Sayısal Modelleme ve Deprem alanlarında çalışmaları olmak.
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BİYOMÜHENDİSLİK 1(*) Doktora derecesini ve doçentliğini Biyomühendislik alanında almış olup bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak “Hayvan Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği”, “Nanoteknoloji” alanlarında olmak.
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 1 Doktora derecesini ve doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olup bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak “Çevresel ve Sürdürülebilir Süreçler” ve “Kütle Transferi”
alanlarında olmak.
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 1(*) Doktora derecesini Matematik Mühendisliği ve doçentliğini Matematik alanında almış olup bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak “Çok Amaçlı Matematiksel Programlama“ ve “Bulanık Karar Verme“ alanlarında olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1(*) Lisans ve lisansüstü dereceleri ile doçentlik ünvanını Makine Mühendisliği alanından almış olup ağırlıklı olarak “Yenilenebilir Enerji Sistemleri” ve “Termodinamik” konularında çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK MİMARLIK 1 Mimarlık lisans mezunu olup doçentlik ünvanını Mimarlık bilim alanından almış olmak ve Koruma, Yenileme ve Restorasyon alanında çalışmaları olmak.


(*) : 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. (İlgili yönetmeliğin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.) (ZİNET GÜLER

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ