Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı uluslararası öğrencisi olan ve halen Kanada Ottowa Üniversitesinde doktora eğitimini yapmakta olan Ganalı Theophilus Anyane Asare, “E-Turizm: Yoksullukla Mücadele için Sürdürülebilir Bir Turizm Aracı” adlı tez araştırmasında turizmde değişen istihdam alanlarına değindi. Turizm sektöründeki teknolojik gelişmelerin yoksulluğun azaltılması için sürdürülebilir bir araç olarak kullanılmasına odaklanan tezde, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde turizm kaynaklarının kullanımı ve turist akınından etkilenen alanların tespiti, geride kalan atıkların izlenmesi ve müdahale edilmesinin kolaylaştığı anlatılıyor. Öte yandan, sanal turizmin güçlü bir şekilde uygulanması ile turizm bölgelerine trafik akışı ve turizm taşıma kapasitesinin de kolayca izlenebileceğini ve aşırı turizm sorununu azaltmak için kontrol gayesiyle önlemler alınabileceği belirtiliyor.(İHA)