Yeditepe Üniversitesine aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI Nitelik
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Doçent 1 Yetişkin ve çocuk psikanalizi ile ilgili çalışmaları olmak.
Doçentliğini Klinik Psikoloji alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doçent 1 Beslenme ve Diyetetik alanında doçentliği almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Hemşirelikte temel İlke ve uygulamalar alanında
doktorasını almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Halk sağlığı hemşireliği alanında doktorasını almış
olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Hemşirelikte yönetim alanında doktorasını almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında doktorasını almış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Psikoonkoloji konusunda çalışmaları olması.
Yüksek lisans veya doktora eğitimini Psikoonkoloji veya Psikososyal onkoloji alanlarında almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Çağdaş dünya siyaseti, Orta Doğu çalışmaları ve güvenlik çalışmaları alanlarında uzmanlığı olması. Uzmanlık alanlarında ders vermiş olmak,
Yurtdışında akademik araştırma deneyimi ve uluslararası
proje deneyimi olması.


BAŞVURU İŞLEMLERİ:
İlan Tarihi                  : 15.09.2023
Son Başvuru Tarihi   : 29.09.2023

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Bilimsel yayınlarını,
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. ) (ZİNET GÜLER)

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ