Argünağa’nın yazılı açıklaması özetle şöyle: “Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de yer alan ve İkiz köylülerin yaşam alanı olan Akbelen Ormanını, Türkiye Çevre Platformu ve Doğaya Güç Kat Ağı bileşeni olarak yüzlerce STK ile savunuyor ve Batman’dan da ses vererek desteğimizi ilan ediyoruz. Akbelen, iklim krizinin yıkıcı etkilerine karşı savunulması gereken; orman yangınları ve insan faaliyetleri nedeniyle hızla azalan orman varlığımızın değerli bir parçası. Bu ormanın çevresindeki yaşam, tarım alanları, köyler, binlerce yıllık kadim kültürü ile birlikte yöredeki kömür madenleri tarafından 40 yılı aşkın süredir ve Çevresel Etki Değerlendirme raporu dahi düzenlenmeden yok ediliyor. Şimdi, bu iki termik santrala kömür çıkarmak adına maden sınırlarının dayandığı Akbelen Ormanı yok edilmek; İkizköylüler ise yerinden edilmek isteniyor. Ormanlarını ve köylerini kaybetmek istemeyen İkizköylüler, dört yıldır madene karşı ormanlarının başında sürekli nöbet tutuyor ve hukuk mücadelesi yürütüyor. Evet, Milas ve Yatağan’daki üç kömür yakıtlı termik santral ve onlara yakıt sağlamak için açılan kömür protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışanlara yönelik uygulanan şiddete ve gözaltı kararlarına son verilsin.”