Acıbadem Eskişehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Fidan Balayeva, kişinin yaşam kalitesini fazlasıyla etkileyen vertigo hastalığının genellikle baş dönmesi olarak tanımlandığını belirterek, “Vertigo, baş dönmesi ile aynı şey değildir. Vertigolu insanlar sanki gerçekten dönüyormuş veya hareket ediyormuş veya dünya onların etrafında dönüyormuş gibi hissederler” dedi.
Vertigonun periferik ve merkezi vertigo olmak üzere iki türü olduğu bilgisini veren Dr. Balayeva, “Periferik vertigo, iç kulağın dengeyi kontrol eden kısmındaki bir sorundan kaynaklanır. Periferik vertigonun başlıca nedenleri, iyi huylu pozisyonel vertigo, aminoglikozit antibiyotikler, sisplatin, diüretikler veya salisilatlar gibi iç kulak yapılarına toksik olan bazı ilaçlar, kafa yaralanmaları, vestibüler sinir iltihabı (nöronit), iç kulağın tahrişi ve şişmesi (labirentit), meniere hastalığı ve tümörden kaynaklanan vestibüler sinir üzerindeki baskıdır” diye konuştu.
Merkezi vertigonun ise beyindeki, genellikle beyin sapındaki veya beynin arka kısmındaki (beyincik) bir sorundan kaynaklandığına değinen Dr. Balayeva, bunun nedenlerini de, “Kan damarı hastalığı, antikonvülzanlar, kan sulandırıcı gibi bazı ilaçlar, multipl skleroz, nöbetler (nadiren), felç, tümörler ve vestibüler migren” olarak sıraladı. (İHA)