Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alacak
İlgililerin;
a)    657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b)    2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c)    Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1)    Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 6 (altı) adet USB Bellek ortamında ve 1 (bir) adet fiziki dosya halinde Rektörlüğe,
2)    Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB Bellek ortamında ve 1 (bir) adet fiziki dosya halinde Rektörlüğe,
3)    Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB Bellek ortamında ve 1 (bir) adet fiziki dosya halinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
4)    Müracaat edecek adayların “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu yönergeye (https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112) adresinden ulaşılabilir.
5)  Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
6)    Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7)    Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
8)    17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır. (ZİNET GÜLER)
9)    BAŞVURU TARİHLERİ

İLK BAŞVURU TARİHİ 05/09/2023
SON BAŞVURU TARİHİ 19/09/2023
BİRİM /BÖLÜM PROFESÖR DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AÇIKLAMALAR
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ 2 İlgili alanda doçentlik unvanını almış olmak.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 1 İlgili alanda doçentlik unvanını almış olmak.
ORTODONTİ 1 İlgili alanda uzmanlığını almış veya doktora yapmış olmak. Ortodontide bağlanma dayanımı üzerine Cad-cam ve radyasyon alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ 2 İlgili alanda uzmanlığını almış veya doktorasını yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 1 Farmasötik Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarının birinde doçentlik unvanını almış olmak.
BİYOKİMYA 1 Eczacılık Biyokimyası alanında doçentlik unvanını almış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YENİ TÜRK DİLİ 1 Türk Dili alanında doçentlik unvanını almış olup, Klasik Dönem Osmanlı metinleri alanında çalışmalar yayımlamış olmak.
PROHİSTORYA 1 Prohistorya veya Paleoantropoloji alanlarının birinde çalışmalar yayımlamış olmak.
İNGİLİZ DİL BİLİMİ 1 Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında doçentlik unvanını almış olup, İngiliz Tiyatrosu ve Edebiyat Kuramları alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
GENEL SANAT TARİHİ 1 Sanat Tarihi alanında doçentlik unvanını almış olup, Osmanlı mimarisi alanında çalışma yayımlamış olmak.
GENEL SANAT TARİHİ 1 Sanat Tarihi Anabilim Dalında doktorasını yapmış olup, Anadolu Selçuklu Mimarisi ve epigrafisi üzerine çalışmalar yayımlamış olmak.
SOSYAL PSİKOLOJİ 1 Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda yüksek lisans ile doktorasını yapmış ve Sosyal Psikoloji alanında çalışma yayımlamış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİMİN FELSEFİ, SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ 1 Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri alanında doktorasını yapmış olup, Eğitim Bilimleri (Eğitim Felsefi) alanında doçentlik unvanını almış olmak.
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktorasını yapmış olup, aynı alanda doçentlik uunvanını almış olmak ve Stres programları alanında çalışma yayımlamış olmak.
MATEMATİK EĞİTİMİ 1 Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (Matematik Eğitimi) Anabilim Dalında doktorasını yapmış olup, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Matematik Eğitimi) alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Matematik eğitiminde dinamik geometri yazılımları ile matematik eğitiminde kavram etkinlikleri alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
SINIF EĞİTİMİ 1 Sınıf Eğitimi alanında doktorasını yapmış olup, Temel Eğitim (İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi) alanında doçentlik unvanını almış olmak ve Kapsayıcı Türkçe öğretimi alanında çalışma yayımlamış olmak.
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ 1 Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup, Zihinsel Engellilerin Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. Otizm spektrum bozukluğunda tekrarlayıcı davranışlar ve işlevsel analiz alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 1 İngiliz Dili Eğitimi veya Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce) alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak.
ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ
İKTİSAT POLİTİKASI 1 Lisans, yüksek Lisans ve doktorasını İşletme alanında yapmış olup, İç kontrol sistemi ve muhasebecilik mesleğiyle ilgili bilimsel çalışmaları olma ve belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında muhasebe alanıyla ilgili en az 5 (beş) yıl süreyle ders verme deneyimine sahip olmak.
FEN FAKÜLTESİ
UYGULAMALI MATEMATİK 1 İlgili alanda doçentlik unvanını almış olup, Hilbert uzaylarında nümerik yöntemler üzerine çalışmalar yayımlamış olmak.
MOLEKÜLER BİYOKİMYA 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoloji alanında doçentlik unvanını almış olup, Bitki biyokimyası ve gen ekspresyonu alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
BOTANİK 1 Biyoloji Anabilim Dalında doçentlik unvanını almış olup, Bitki karyomorfolojisi ile bitki kimyasal içerikleri alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
BİYOENFORMATİK 1 Biyoloji alanında doçentlik unvanını almış olup, İlaç keşfi ve enzim inhibisyon mekanizmaları alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ 1 Biyomühendislik alaninda doktorasını yapmış olup, Enzim geliştirme ve tanımlama alanlarında SCI/SCI-E indeksli calışmalar yayımlamış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNEYLEM 1 Ekonometri alanında doçentlik unvanını almış olup, Mikro Ekonometri alanında çalışma yayımlamış olmak.
MUHASEBE VE FİNANSMAN 1 Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında doktorasını yapmış olup, Muhasebe alanında doçentlik unvanını almış olmak. İslami finans ve muhasebe standartları alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
MUHASEBE VE FİNANSMAN 1 İşletme alanında doktorasını yapmış olup, Muhasebe alanında doçentlik unvanını almış olmak. Denetim kalitesi ve kâr yönetimi alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 1 Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktorasını yapmış olup, Pazarlama alanında doçentlik unvanını almış olmak. Marka yönetimi, tüketici davranışları ve sosyal medya pazarlaması alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1 Yönetim ve Organizasyon alanında doktorasını yapmış olup, Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanını almış olmak. Nepotizm, örgütsel sessizlik ve iş ahlakı alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ 1 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Türk İslam Sanatları Tarihi veya Sanat Tarihi alanlarının birinde doktora yapmış olmak ve Hat Sanatı konusunda çalışma yayımlamış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI 1 Peyzaj Mimarlığı Bilim alanında doçentlik unvanını almış olmak.
ŞEHİRCİLİK 1 Şehir ve Bölge Planlama Bilim alanında doçentlik unvanını almış olmak.
BÖLGE PLANLAMA 1 Şehir ve Bölge Planlama Bilim alanında doçentlik unvanını almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE TEKNOLOJİSİ 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği veya Kimya Bilim alanlarının birinde doçentlik unvanını almış olup, Biyokompozitler ile Giderim ve Optimizasyon alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olup, Hayvansal yağ ve jelatini alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olup, Sert kabuklu meyvelerin bileşimi, muhafazası ve işlenmesi alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
GENEL JEOLOJİ 1 Jeoloji Mühendisliği alanında lisans mezunu, aynı alanda yüksek lisans ve doktorasını yapmış olup, Yerbilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olmak. Aktif tektonik, paleosismoloji ve aktif fayların jeolojisi ve jeomorfolojisi alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
UYGULAMALI JEOLOJİ 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olup, Kaya mekaniği ve kaya malzeme dayanımı alanlarında
çalışmalar yayımlamış olmak.
DEVRELER VE SİSTEMLER 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını yapmış, aynı alanda doçentlik unvanını almış olup, Güç Sistemi Devreleri alanında çalışma yayımlamış olmak.
ÇEVRE BİLİMLERİ 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olup, Fenton uygulamaları ile deneysel optimizasyon
alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
BİLGİSAYAR YAZILIMI 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarının
birinde doktorasını yapmış olmak.
ÇEVRE BİLİMLERİ 1 Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. Hava kirliliği tahmini ve adsorpsiyon alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışma yayımlamış olmak.
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında doktorasını yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
GÖZ HASTALIKLARI 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
NÖROŞİRURJİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış ve Çocuk Hematoloji-Onkoloji yan dal uzmanı olmak.
GÖĞÜS HASTALIKLARI 2 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
KARDİYOLOJİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
SPOR HEKİMLİĞİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
ACİL TIP 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
ANESTEZİYOLOJİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
PATOLOJİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
ÜROLOJİ 2 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
İÇ HASTALIKLARI 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış ve Medikal Onkoloji yan dal uzmanı olmak.
PSİKİYATRİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
RADYODİAGNOSTİK 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve doçentlik unvanını almış olmak.
BİYOFİZİK 1 Biyofizik Anabilim Dalında doçentlik unvanını almış olmak.
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
1 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doçentlik unvanını almış olmak.
PARAZİTOLOJİ 1 Tıbbi Parazitoloji alanında doçentlik unvanını almış olmak.
KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM
1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
NÖROŞİRURJİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
PATOLOJİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
İÇ HASTALIKLARI 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
REKREASYON YÖNETİMİ 1 Yabancı Dil alanlarının birinde yüksek lisans ve doktorasını yapmış olup, Turizm Fakültelerinde ders verme deneyimine sahip olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ 1 Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda yüksek lisans ve doktorasını yapmış ve yabani bitkilerin kültüre alınması ile endüstri bitkileri fizyolojisi alanlarında çalışmalar yayımlamış olmak.