1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu'nda konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, bu toprakların Yunus Emreleri, Hacı Bektaşi Velileri, Molla Ahmed Cezerileri yetiştirdiğini ve o felsefeyi, o kültürü yaşatan toplumun temsilcileri olduklarını söyledi. Bilgin, "Özellikle şunu söylemek istiyorum. Eğer İdil’de Süryaniler özgürce yaşıyorsa, Müslümanlar Endülüs’te 600 yıl hükmettikleri halde bugün orada bir tane dahi camileri yoksa bu bizim medeniyetimizin ne kadar medeni olduğunu, ne kadar özgürce insanlara yaşam haklarını sağladığının en iyi gösteren belirtidir. Süryani vatandaşlarıma şunu demek istiyorum. Kıymetli hemşehrilerimiz, kıymetli vatandaşlarımız siz bu topraklarda özgürce yaşayabilirsiniz. Bugün dünyayı sömüren insanların etini değil, kemiğini yiyen Avrupalıların Orta Çağ barbarlarının kölesi olmayınız” dedi.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdürrahim Alkış ise Süryanilerin Mezopotamya bölgesinin en kadim halklarından birisi olduğunu 5 bin yıllık yerleşim biriminde bölgede pek çok farklı mille, din ve mezhebin yaşama imkanı bulduğunu belirtti. Alkış, “Bölgenin çok verimli topraklar olması hasebiyle tarih boyunca pek çok devletin iştahını da kabartmıştır” diye konuştu.

şırnak üniversitesi

Sempozyumda Süryani kültürü, dil, sanat ve tarihine dair bilimsel çalışmalar konu alınarak, sempozyum oturumlar ile devam etti.

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ