Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği çerçevesinde hazırlanan, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm sektör ve paydaşlar için su verimliliği konusunda yol haritası niteliği taşıyan “Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

10 yıllık dönemde hayata geçirilecek tedbirleri içeriyor

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

"Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın hazırlık sürecinde paydaşların sürece aktif katılımı ve kapsayıcılık ön planda tutuldu. Hazırlanan belgede kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bütün sektörleri etkileyen su kullanım verimliliği eksenleri üzerinden su verimliliği hedefleri, stratejileri ve eylemleri tanımlandı. Toplam 4 ana eksen üzerine kurgulanan eylem planı çerçevesinde hazırlanan belgede 4 temel hedef, 9 ulusal hedef ve 49 öncelikli eylem yer alıyor. Belgenin bileşeni olarak hazırlanan eylem planları ise 2023-2033 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde hayata geçirilecek tedbirleri içeriyor.

Strateji belgesinde şu konular öne çıkıyor:
Kentsel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi (içme suyu maksatlı kullanımlar, bireysel kullanımlar), tarımsal su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, endüstriyel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, alternatif su kaynaklarının yaygınlaştırılması (kullanılmış suların yeniden kullanımı, gri su kullanımı, yağmur suyu hasadı), su ayak izinin azaltılması, suyun uygun fiyatlandırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, iş birliği, eğitim ve farkındalık çalışmaları.

Birçok konuda geniş çalışma yapılacak
Hazırlanan belgede, gelecek yüzyıl için suyun tüm sektörlerde ve bütün paydaşlar tarafından verimli kullanılmasına yönelik stratejiler ve eylemler ile sorumluluk yüklenecek ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar belirlendi. Ayrıca belgede su verimliliği konusunda ulusal hedefler ve o hedeflerin sağlanabilmesi için gerekli aksiyonlar; suyu verimli kullanma yöntemleri, alternatif yani geleneksel olmayan su kaynaklarının yaygınlaştırılması, kullanılmış suların yeniden kullanılması, yağmur suyu hasadı, gri suların kullanımı, geri kazanım, suyun uygun ve verimli kullanmayı teşvik edecek şekilde fiyatlandırılması, su ayak izi konusunda farkındalık oluşturulması ve ayak izinin sürdürülebilir seviyelere çekilmesi, yasal, idari ve teknik anlamda kapasite geliştirilmesi, eğitim, farkındalık, ortak akıl ve iş birliği çalışmalarına ilişkin hususlara yer verildi. (İHA)